Statistisk sentralbyrå Innrapportering


Velkommen til Statistisk sentralbyrås elektroniske rapporteringssystem


JAKTSTATISTIKK

Innsamlingen av jaktrapporter for jaktåret 2013/2014 er nå avsluttet. Resultatene blir publisert på Småvilt- og rådyrjakt og Jegere på jakt.

Rapporteringstjenesten åpnes igjen i januar 2015 for rapportering av jakten i jaktåret 2014/2015.

Innsamlinga av jaktrapportar for jaktåret 2013/2014 er no avslutta. Resultata vert publisert på Småvilt- og rådyrjakt og Jegere på jakt.

Rapporteringstenesta vil vere open igjen frå januar 2015 for rapportering av jakta i jaktåret 2014/2015.